Immunitási kártya 2021-04-25

Amennyiben kapott oltást, vagy hivatalos pozitív PCR tesztje volt a múltban, de nem kapott Immunitási kártyát, az alábbi módon igényelheti.

https://youtu.be/wgDfL-G64-k

Tájékoztató a Védettségi igazolványról
2021.04.12


A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet értelmében
védettségi igazolványra jogosult:
1. Ha valaki megkapta a védőoltást
2. Ha igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló
molekuláris biológiai vizsgálat vagy antigén gyorsteszt van nyilvántartva
3. Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen való átesését


1. Ha valaki megkapta a védőoltást
Védettségi igazolvány kiállítása és kézbesítése:
2021. március 1-jétől azon (első) oltások után, ahol a COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás megtörtént és rögzítésre került, a kártya kiállítása ingyenes és automatikus. Továbbá, a 2021. március 1-je előtt kapott védőoltások tekintetében is automatikusan kiküldésre kerül, azt külön nem szükséges igényelni.
A 2021. március 1-jéig beadott védőoltások után automatikusan, 2021. március 15-éig kiállításra és postázásra került a védettséget igazoló kártya. 2021. március 1-jét követően a védőoltást követő 8 napon belül hivatalból kerül kiállításra és postázásra a védettségi igazolvány.
Minden esetben postai úton kerül kézbesítésre a védettségi igazolvány. A védettségi igazolványt csak akkor kell az oltásrögzítésnél tértivevényes küldeményként kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.


Védettségi igazolvány érvényessége:
A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje.
Védettségi igazolvány cseréje, pótlása:
Az igazolvány elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, illetve a védettségi igazolványon szereplő adatokban (pl. név, okmányszám) bekövetkező változás esetén a pótlást vagy cserét kérelemre elektronikus űrlapon a www.magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen bármely kormányablakban be lehet nyújtani igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetében a védettségi igazolvány kiállításának igazgatási szolgáltatási díja
3000 forint, amit az igénylőnek átutalással kell megfizetnie.

2. Ha igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív eredményű koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat vagy antigén gyorsteszt van nyilvántartva Védettségi igazolvány kiállítása és kézbesítése:
Ha a személy igazoltan (EESZT-ben nyilvántartott) átesett a koronavírus fertőzésen, nem kell igényelnie az igazolványt, az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát.
A 2021. március 1-jéig a fertőzésen 6 hónapon belül átesetteknek automatikusan, 2021. március 15-éig kiállításra és postázásra került a védettséget igazoló kártya.
2021. március 1-jét követően a felgyógyulást követő 8 napon belül hivatalból kerül kiállításra és postázásra a védettségi igazolvány.


Védettségi igazolvány érvényessége:
A védettségi igazolvány érvényessége 6 hónap. Az érvényesség kezdete:
Utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja
VAGY
A negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat hiányában, az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizedik nap.


Védettségi igazolvány cseréje, pótlása:
Az igazolvány elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, illetve a védettségi igazolványom szereplő adatokban (pl. név, okmányszám) bekövetkező változás esetén a pótlást vagy cserét kérelemre elektronikus űrlapon a www.magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen bármely kormányablakban be lehet nyújtani igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. A védettségi igazolvány pótlása, cseréje  esetében a védettségi igazolvány kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit az igénylőnek átutalással kell megfizetnie.

3. Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem
készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja a fertőzésen
való átesését


Ellenanyag-vizsgálat:
A SARS-CoV-2 IgG antitest szerológiai vizsgálat a fertőzött beteg immunrendszere által termelt specifikus IgG antitesteket mutatja ki, melyek a tünetek jelentkezése utáni néhány naptól 2 hétig terjedő időszakban jelennek meg. Az IgG antitestek vizsgálata lehetővé teszi azoknak a korábban megfertőződött betegeknek az azonosítását is, akik felgyógyultak a betegségből és valószínűsíthetően immunissá váltak rá. Valamint azon személyek is kiszűrhetők, akik tünetmentesen estek át a fertőzésen és  valószínűsíthetően kialakult szervezetükben az immunitás.
A teszt vérvétellel történik.
Ellenanyag-vizsgálat birtokában védettségi igazolvány igénylése:
Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt, védettségi igazolványt elektronikus úton a www.magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen lehet igényelni bármely kormányablakban. A védettségi igazolvány kiállítása védőoltás, illetve a fertőzésen igazoltan (EESZT-ben nyilvántartott) történő átesés esetén automatikus és ingyenes, ebben az esetben viszont a védettségi igazolvány kiállításnak igazgatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit az igénylőnek átutalással (BFKH számlájára) kell megfizetnie.


Ügyintézéshez szükséges bemutatni az igényléskor a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által elvégzett laboratóriumi, pozitív eredményű vizsgálat és annak értékelését tartalmazó leletet és az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Ezeket a kormányablakok ügyintézői ellenőrzik.
Ellenanyag-vizsgálat mintavételi pontok, laboratóriumoknak a listáját, melyek eredményei
elfogadhatóak, a https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabolfelkeresheto-intezmenyek-listaja weboldalon elérhetőek. Ezt a listát a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan frissíti.
A védettségi igazolvány kézbesítése minden esetben postai úton történik. A védettségi igazolványt csak akkor kell tértivevényes küldeményként kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
Védettségi igazolvány érvényessége:
 A védőoltást igazoló kártyának nincs érvényességi ideje.
 Ha a személy igazoltan átesett a koronavírus fertőzésen, akkor a védettségi igazolvány érvényességi ideje 6 hónap.
 Ha ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Az érvényesség kezdete az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátuma.

Védettségi igazolvány ára:
Az ellenanyag-vizsgálat önköltséges, hatósági áras, amelynek összege 11 000 forint. A védettségi igazolvány kiállításnak össze 3 000 forint.
Amennyiben a védettségi igazolvánnyal kapcsolatosan probléma merül fel (pl. hibás adatok szerepelnek az igazolványon, a személy bár jogosult a védettségi igazolványra, de az nem kerül kézbesítésre, stb.) akkor személyesen a kormányablakban, illetve elektronikus úton a www.magyarorszag.hu weboldalon lehetőség van bejelentést tenni ügybejelentő kitöltésével.