COVID fertőzéssel kapcsolatos eljárási rend _ 2022 április 2022-04-11

COVID gyanú esetén alkalmazandó eljárás

Laboratóriumi vizsgálat szükségessége COVID–19 fertőzésre gyanús betegnél COVID–19 fertőzésre gyanús betegnél Ag gyorsteszt elvégzése vagy PCR vizsgálat kezdeményezése kötelező.

A gyanús és a megerősített COVID-os beteg elkülönítése kötelező.

A  COVID–19 fertőzött, enyhe tünetek esetén otthonában/tartózkodási helyén kerül elkülönítésre

COVID-os beteggel szoros kapcsolatban lévőkre vonatkozó eljárás

Otthonában elkülönített beteg/fertőzött izolációjának megszüntetési kritériuma

A beteg, amennyiben tünetei megszűntek, és a  tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető.

Amennyiben a  COVID–19 fertőzött az  elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a  tünetek kezdetétől számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a  fertőzés igazolása, a  pozitív PCR vagy Ag gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani.

A  tünetmentes fertőzött a  fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható

 

Járványügyi megfigyelés

A szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. Az  intézkedést a  kontaktszemély egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, amellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.

Az otthonában elkülönített beteg családi szoros kontaktjai elkülöníthetők ugyanabban az ingatlanban.

Amennyiben az  otthonában elkülönített beteg családi kontaktjaitól oly módon különíthető el, hogy az  a  továbbiakban nem minősül fokozott kitettségnek, (külön helyiségek, használata,) akkor a  járványügyi megfigyelés időtartama az  elkülönítéstől számított 7 nap, illetve a  karantén 5. napján végzett Ag gyorsteszt negatív eredménye esetén az elkülönítéstől számított 5 nap.

Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat alatt a COVID–19 megbetegedésre jellemző klinikai tünetek jelentkeznek, akkor laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni a  COVID–19 fertőzést, és a  kontaktszemélyt megerősített esetnek kell minősíteni, és az ott leírtak szerint kell eljárni.

A járványügyi megfigyelés/zárlat leteltekor nem kell az intézkedés alá vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni.

Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs szükség a  hatóság által elrendelt járványügyi megfigyelésre, azonban a  kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az  utolsó expozíciót követő 7 napig a COVID–19 fertőzésre jellemző tünetek kialakulását önmaguk ellenőrizzék.

Mentesül a  járványügyi megfigyelés alól, aki a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező kontaktszemély figyelmét fel kell hívni arra, hogy az infekciókontroll intézkedéseket, illetve a járványügyi és higiénés szabályokat a továbbiakban is be kell tartania.